Alzheimer-associated mutant ubiquitin impairs spatial reference memory.

P. van Tijn, B. Hobo, M.C. Verhage, M.S. Oitzl, F.W. van Leeuwen, D.F. Fischer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-200
TijdschriftPhysiology & Behavior
Volume102
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit