Amartya Sen: Econoom met gevoel voor menselijke verhoudingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)76-79
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume14
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - okt. 1998

Citeer dit