Amazons for Garibaldi: women warriors and the making of the hero of two worlds

M.J. Schwegman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-433
TijdschriftModern Italy
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit