Amazons in Italy; Josephine Butler and the transformation of Italian female militancy

M.J. Schwegman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-179
TijdschriftWomen's History Review
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit