Ambisyllabicity and Fricative Voicing in West-Germanic Dialects

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelThe Syllable in Optimality Theory
RedacteurenC. Féry, R. van de Vijver
Plaats van productieCambridge University Press
UitgeverijCambridge
Pagina's304-337
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit