Amblyopia: The Thalamus Is a No-Go Area for Visual Acuity

Koen Seignette, Christiaan N Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
110 Downloads (Pure)

Samenvatting

When one eye does not function well during development, the visual cortex becomes less responsive to it and visual acuity declines. New research suggests that reduced response strength and deteriorating acuity occur in separate circuits.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R709-R712
TijdschriftCurrent Biology
Volume28
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amblyopia: The Thalamus Is a No-Go Area for Visual Acuity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit