Ambtenaar tussen Oost en West. Pieter de Queljoe's worsteling met de koloniale ongelijkheid

M. Plomp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-27
TijdschriftDe Republikein: tijdschrift voor de ware democraat
Volumedec
Nummer van het tijdschrift2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit