Amelanner taalferoarings ûnder it fergrutglês

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

190 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)64-86
Aantal pagina's23
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume60
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit