American Hegemony [Review of: J. Krige (2006) American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe]

G. Scott-Smith

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  316 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TijdschriftCold War History
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit