Amid political recalibrations: Strike wave hits Ethiopia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)431
Aantal pagina's435
TijdschriftWorkingUSA. The Journal of Labor and Society
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit