Amino acid biogeochemistry and organic matter degradation state across the Pakistan margin oxygen minimum zone

S.L. Vandewiele, G.L. Cowie, K.E.R. Soetaert, J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)376-392
  TijdschriftDeep Sea Research Part I-Oceanographic Research Papers
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift6-7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit