Amino acids and hexosamines as indicators of organic matter degradation state in North Sea sediments

B. Dauwe, J.J. Middelburg

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Amino acids and hexosamines as indicators of organic matter degradation state in North Sea sediments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences