AML Subtype Is a Major Determinant of the Association between Prognostic Gene Expression Signatures and Their Clinical Significance

Caroline R M Wiggers, Mirna L Baak, Edwin Sonneveld, Edward E S Nieuwenhuis, Marije Bartels, Menno P Creyghton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AML Subtype Is a Major Determinant of the Association between Prognostic Gene Expression Signatures and Their Clinical Significance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds