Ammonia determination based on indophenol formation with sodium salicylate

H. Verdouw, C.J.A. Van Echteld, E.M.J. Dekkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)399-402
  TijdschriftWater Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit