Ammonia-limited conditions cause of Thaumarchaeal dominance in volcanic grassland soil

Anne Daebeler, Paul L.E. Bodelier, Mariet M. Hefting, Hendrikus J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

167 Downloads (Pure)

Zoekresultaten