Ammonia-limited conditions cause of Thaumarchaeal dominance in volcanic grassland soil

Anne Daebeler, Paul L.E. Bodelier, Mariet M. Hefting, Hendrikus J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ammonia-limited conditions cause of Thaumarchaeal dominance in volcanic grassland soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences