Ammonia-oxidizing bacteria: A model for molecular microbial ecology

G.A. Kowalchuk, J.R. Stephen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    19 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Ammonia-oxidizing bacteria: A model for molecular microbial ecology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences