Ammonia-oxidizing bacteria and fungal denitrifier diversity are associated with N2O production in tropical soils

Késia Silva Lourenço* (Co-auteur), Ohana Yonara de Assis Costa, Heitor Cantarella, Eiko Eurya Kuramae

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ammonia-oxidizing bacteria and fungal denitrifier diversity are associated with N2O production in tropical soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences