Ammonium and nitrate nutrition in Plantago lanceolata and Plantago major L. ssp. major : III. Nitrogen metabolism

T. Blacquière, R. Hofstra, I. Stulen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-24
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit