Ammonium-induced inhibition of ammonium-starved Nitrosomonas europaea cells in soil and sand slurries

S. Gerards, H. Duyts, H.J. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ammonium-induced inhibition of ammonium-starved Nitrosomonas europaea cells in soil and sand slurries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences