Ammonium-Oxidation at Low Ph by a Chemolithotrophic Bacterium Belonging to the Genus Nitrosospira

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ammonium-Oxidation at Low Ph by a Chemolithotrophic Bacterium Belonging to the Genus Nitrosospira'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences