“Amok!” Mutinies and Slaves on Dutch East Indiamen in the 1780’s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '“Amok!” Mutinies and Slaves on Dutch East Indiamen in the 1780’s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences