Amphotericin B and voriconazole susceptibility profiles for the Fusarium solani species complex: comparison between the E-test and CLSI M38-A2 microdilution methodology

A. Debourgogne, S. de Hoog, A. Lozniewski, M. Machouart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)615-618
  TijdschriftEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit