"Amsterdam Merchants in the Slave Trade and African Commerce, 1580s-1674"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2453 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-30
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit