Amsterdam Merchants in the Slave Trade and African Commerce, 1580s-1670s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftTijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit