Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1590-1724

P. de Buck, S.D.W. Kerkvliet, M. van Tielhof

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit