Amyloid-beta 1-40 is associated with alterations in NG2+ pericyte population ex vivo and in vitro

Nina Schultz, Kristoffer Brännström, Elin Byman, Simon Moussaud, Henrietta M Nielsen, , Anders Olofsson, Malin Wennström

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amyloid-beta 1-40 is associated with alterations in NG2+ pericyte population ex vivo and in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences