Análise do DNA plasmidial de Rhizoctonia solani spp. Associadas com feijoeiro e amendoinzeiro

RSF Ferrari, E.E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Portugees
Pagina's (van-tot)1317-1320
TijdschriftActa Scientiarum - Agronomy
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit