Análise filogenética de Phytophthora capsici Leonian do Estado de São Paulo baseada na seqüência de nucleotídeos da região ITS-5.8S rDNA.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Portugees
Pagina's (van-tot)429-434
TijdschriftActa Scientiarum - Biological Sciences
Volume25
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit