An account book of the Indian trade in Ulster County, New York, 1712-1732

K.J. Waterman, J.M. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftHudson River Valley Review
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit