An additional field method to sex adult Barn Swallows during the non-breeding season in Zambia: white spot length in the outer tail feather

S. Duijns, J.G.B. Van Dijk, R.H.S. Kraus, A.C. Mateman, B. van den Brink, P. van Hooft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An additional field method to sex adult Barn Swallows during the non-breeding season in Zambia: white spot length in the outer tail feather'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences