An Alternative Approach to Large Historical Databases; Exploring Best Practices with Collaboratories.

S. Dormans, J. Kok

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)97-107
  TijdschriftHistorical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit