An Alternative Interpretation of "average years of education" in growth regressions

P. Foldvari, B. Van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)945-949
Aantal pagina's5
TijdschriftApplied Economics Letters
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit