An alternative splice variant of zebrafish cx52.6 is expressed in retinal horizontal cells

H Greb, Lauw J Klaassen, K Schultz, M Kamermans, G. Zoidl, R Weiler, U. Janssen-Bienhold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An alternative splice variant of zebrafish cx52.6 is expressed in retinal horizontal cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences