An amateur Viol Player in the Dutch Golden Age: Johannes Thysius (1622-1653)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-42
TijdschriftThe Viola da Gamba Society Journal
Volume10
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit