An Amazon for Garibaldi. The Woman Warrior and the making of the Hero of Two Worlds.

M.J. Schwegman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftModern Italy
Volume14
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit