An analysis of the Gnathorhynchidae (Neorhabdocoela, Turbellaria) and the position of Psittacorhynchus verweyi nov. gen. sp. in this family

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)335-345
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit