An Assessment of the Importance of Emergent and Floating-Leaved Macrophytes to Trophic Status in the Loosdrecht Lakes (the Netherlands)

T.J. Malthus, E.P.H. Best, A.G. Dekker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)257-263
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit