An early attempt at labor regulation in the Global South: The Argentine Ley Nacional del Trabajo of 1904 and the response of working-class organizations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An early attempt at labor regulation in the Global South: The Argentine Ley Nacional del Trabajo of 1904 and the response of working-class organizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Arts & Humanities