An ecologist's guide for studying DNA methylation variation in wild vertebrates

Veronika N. Laine* (Co-auteur), Bernice Sepers, Melanie Lindner, Fleur Gawehns, Suvi Ruuskanen, Kees van Oers* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ecologist's guide for studying DNA methylation variation in wild vertebrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences