An ecosystem perspective for the management of a tropical reservoir fishery

G.J. Piet, J. Vijverberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ecosystem perspective for the management of a tropical reservoir fishery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences