An ecosystem service approach to support integrated pond management: A case study using Bayesian belief networks – Highlighting opportunities and risks

D. Landuyt, P. Lemmens, R. D'Hondt, S. Broekx, I. Liekens, T. De Bie, S.A.J. Declerck, L. De Meester, P. Goethals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ecosystem service approach to support integrated pond management: A case study using Bayesian belief networks – Highlighting opportunities and risks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds