An ecosystem study in Lake Grevelingen, a former estuary in the SW-Netherlands

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)247-255
  TijdschriftKieler Meeresforschungen
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit