An Eloquent Enigma. The Latin dramas of Jacobus Cornelius Lummenaeus a Marca

R.J. Gruijters

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Bloemendal, J., Promotor
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit