An empirical investigation of scheduling performance criteria

C. de Snoo, W.M.C. van Wezel, R.J. Jorna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-193
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Operations Management
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit