An End to Oppression and Violence: The Representation of Waterloo in Dutch-Language Theatre Between 1815 and 1915

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-193
TijdschriftInterférences Littéraires
Volume17 no. 20
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit