An energetic meet-and-greet: Molecular chaperones in the histone supply and deposition pathways

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In this issue of Molecular Cell, Hammond et al. (2021) and Piette et al. (2021) identify the essential heat shock co-chaperone DNAJC9 as a new bona fide histone chaperone, linking ATP-dependent molecular chaperones to the histone supply and deposition pathways.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2499-2501
Aantal pagina's3
TijdschriftMolecular Cell
Volume81
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 jun. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An energetic meet-and-greet: Molecular chaperones in the histone supply and deposition pathways'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit