An energetic meet-and-greet: Molecular chaperones in the histone supply and deposition pathways

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An energetic meet-and-greet: Molecular chaperones in the histone supply and deposition pathways'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences