An enhancer located in a CpG-island 3' of the TCR/CD3-e gene confers T lymphocyte-specificity to its promoter

J.C. Clevers, N. Lonberg, S. Dunlap, E. Lacy, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2527-2535
TijdschriftEMBO Journal
Volume8
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit