An Enterobacteriaceae species isolated from apples controls foodborne pathogens on fresh-cut apples and peaches

Isabel Alegre, Inmaculada Vinas, Josep Usall, Marina Anguera, Marian J. Figge, Maribel Abadias

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)118-124
  TijdschriftPostharvest Biology and Technology
  Volume74
  DOI's
  StatusGepubliceerd - dec. 2012

  Citeer dit